Sinds kort leveren wij ook verbods-, gebods- en veiligheidsborden welke zijn goedgekeurd volgens de NEN-ISO 3864. De NEN 3864 geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en veiligheidstekens voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. Deze norm is van toepassing op alle soorten ruimten en andere locaties waar het nodig is om veiligheidsinformatie kenbaar te maken door veiligheidsborden. Veiligheidsborden